Eguzkide izan! Hazte eguzkide!

El aporte minimo para ser eguzkide es de 20 euros por trimestre. Las formas de pago posibles son, ademas semestrales o anuales. Rellena el cupon y nos pondremos en contacto contigo.
Eguzkide izateko gutxienekoa 20 eurohirulabetero da. Ordainketarako moduak hauek dira, hiruhilabetekoak, seihilabetekoak eta urterokoak. Kupoia bete eta zurekin harremanetan jarriko gara.

 


Izena / Nombre(obligatorio):

Abizenak / Apellidos(obligatorio):

Helbidea / Dirección(obligatorio):

Población / Herria(obligatorio):

Kode postala / Código Postal(obligatorio):

Telefonoa / Teléfono(obligatorio):

E-mail / E-posta:

Euskalduna / Euskaldun:

Jaioteguna/ Fecha de nacimiento(obligatorio):
/ /

Kontu zenbakia / Número de cuenta:

NAN/DNI:

Periodicidad / Maiztasuna
3 Hilabetero / trimestralurtero / anual

Zenbatekoa / Cantidad(obligatorio):